Kaido Kelder
kaido.kelder@gmail.com

Uus Tallinna Trio

Where: Mustpeade maja - Eesti Muusika Päevad presents
When: 27.03.2010
Time: 20:00

New Tallinn Trio has re-popularized the genre of piano trio in Estonia and beside the works of 18th and 19th century it has began to deal with widening the repertoire. As the chamber ensemble consists of renowned contemporary music players, the ensemble has commissioned a number of new piano trios from Estonian composers over the years, premiered those works and recorded them, emphasizing on introducing Estonia music. Trio has premiered music by Helena Tulve, Ülo Krigul, Tõnis Kaumann and Tõnu Kõrvits.

Founded in 1997 by three outstanding young generation musicians, the trio involves pianist Marrit Gerretz-Traksmann, violinist Harry Traksmann and cellist Kaido Kelder.

***

Uus Tallinna Trio on Eestis taas populariseerinud klaveritrio žanri ning hakanud valdavalt 18.-19. sajandist pärinevate teoste kõrval tegelema repertuaari laiendamisega. Kuivõrd kammeransambel koosneb tunnustatud nüüdismuusika interpreetidest, on ansambel aastate jooksul tellinud eesti heliloojatelt hulga uusi klaveritriosid, teinud nende esiettekanded ja salvestused, panustades nõnda tugevalt eesti muusika tutvustamisele. Trio on esiettekandele toonud Helena Tulve, Ülo Kriguli, Tõnis Kaumanni ja Tõnu Kõrvitsa teoseid.
Uus Tallinna Trio loodi 1997. aastal kolme väljapaistva eesti noorema põlvkonna muusiku eestvedamisel. Triosse kuuluvad pianist Marrit Gerretz-Traksmann, viiuldaja Harry Traksmann ja tšellist Kaido Kelder.

Click here to visit TMW 2015 festival website
You are looking at the archive. Click here and check out this years festival website.