Robert Jürjendal
robirohi@gmail.com

Strand… Rand

Where: NO99 Teater - Estonian Traditional Music Centre presents
When: 27.03.2010
Time: 23:00

The ensemble Strand...Rand invites the audience to a musical adventure through the soundscapes of Estonian-Swedish traditional hymns, tunes and songs. These old songs are both sacred and secular, both heavenly and human; they have been sung and played in churches and have accompanied everyday village-life. Although old, such music still has an everlasting, contemporary and meaningful message. Sofia Joons, a singer, a fiddler, a bowed-lyre player, a teacher of traditional music and a music-sociologist, was born in Sweden and is based in Estonia since 1994. She has studied Swedish and Estonian traditional music in Sweden and Estonia, made major researches on Estonian-Swedish traditional music and recorded the CD "Strand…Rand", compiled the book "Estlandssvenska folkliga koraler" ("Estonian-Swedish traditional hymns") and produced the DVD "Talharpa" ("The bowed lyre"). She has taken part in several traditional music projects and theatre productions in Estonia and abroad and is now head of August Pulst School at the Estonian Traditional Music Centre, organizing traditional music courses throughout the year. In 2008, she invited Robert Jürjendal, renowned composer and guitar virtuoso, and Mall Ney, solfège/choir teacher and harmonium-player par excellence, to develop her repertoire of Estonian-Swedish music. The program "Rannarännud" ("Walks along the coast") was born out of this interaction.

***

Strand...Rand uuenenud koosseisus kutsub kuulajaid kaasa muusikalisele rännakule koos eesti-rootsi rahvapäraste koraali- ja rahvaviisidega. Need vanad laulud on ühtviisi nii vaimulikud kui ilmalikud, nii pühad kui inimlikud; lauldud on neid nii kirikus kui kodus. Kuigi lood on vanad, kõnelevad need läbi igaviku ja esitajate nooruse ka igapäevasest olemisest siin ja praegu. Sofia Joons on laulja, viiuldaja, hiiu-kandle mängija, pärimusmuusika õpetaja ja muusikasotsioloog. Sündinud Rootsis, on ta elanud Eestis alates 1994. aastast. Ta on õppinud rootsi ja eesti pärimusmuusikat Rootsis ja Eestis ning uurinud põhjalikult eestirootslaste pärimusmuusikat. Ta on välja andnud CD "Strand...Rand", raamatu "Eestirootsi rahvakoraalid" ja DVD "Talharpa", viimase koostöös Janne Suitsuga. Ta on osalenud mitmes pärimusmuusikaprojektides ja teatrilavastustes Eestis ja välismaal. Täna on ta August Pulsti õpistu juhataja ja korraldab pärimusmuusikakursuseid aastaringselt.
2008. kutsus ta tunnustatud helilooja ja kitarrivirtuoosi Robert Jürjendali ning solfedžo- ja kooriõpetajast harmooniumimängija Mall Ney appi arendama eestirootsi pärimusmuusika ja rahvakoraalide repertuaari, mis viis kava "Rannarännud" koostamiseni.

Click here to visit TMW 2015 festival website
You are looking at the archive. Click here and check out this years festival website.